Szkolenia kierowców zawodowych

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U.  z 2012r. poz. 1265 z późn. zm.).
​2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314 ).

Nasza szkoła została wpisana pod Nr 031/TD/O do „Rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia”  w województwie opolskim i realizuje szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji uzupełniającej oraz szkolenia okresowe kierowcom zawodowym w zakresie wykonywania przez nich przewozu drogowego.

 

Szkolenie okresowe, 550 zł :

Szkolenie okresowe obejmuje 35 godz. zajęć teoretycznych, w tym:

 • 21 godz. zajęć w ramach modułów obowiązkowych
 • 14 godz. zajęć w ramach modułów wybranych dla poszczególnych grup prawa jazdy

Kierowca wykonujący przewóz drogowy, ma obowiązek odbycia pierwszego szkolenia okresowego i uzyskania wymaganego wpisu do prawa jazdy:

W terminie do dnia:

W przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii:

10 września 2009

- D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980r.

10 września 2010

- C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980r.
- D1 lub D od dnia 1 stycznia 1981r. do dnia 31 grudnia 1990r

10 września 2011

- C1 lub C od dnia 1 stycznia 1981r. do dnia 31 grudnia 1995r.
- D1 lub D od dnia 1 stycznia 1991r. do dnia 31 grudnia 2000r.

10 września 2012

- C1 lub C od dnia 1 stycznia 1996r. do dnia 31 grudnia 2000r.
- D1 lub D od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2005r.

10 września 2013

- C1 lub C od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2005r.
- D1 lub D od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 10 września 2008r.

10 września 2014

- C1 lub C od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 10 września 2009r.

 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona  obejmuje 140 godzin zajęć, 2700 zł :

w części podstawowej 97 godzin zajęć teoretycznych

 • w części specjalistycznej:

  • 33 godzin zajęć teoretycznych,

  • 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,

  • 2 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE oraz TESTY są w cenie kursu!
Wszystkie zajęcia wraz z egzaminem Państwowym odbywają się w naszej szkole w Gogolinie.

Po kursie:

 1. Odbędzie się egzamin państwowy złożony z 30 pytań testu (pytania testowe posiadają wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź). Egzamin płatny w zależności od ilości osób zdających.

 2. po egzaminie wydajemy świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Dla kogo jest ten kurs?

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C i C+E

dla kogo:

 1. Dla osób, które uzyskały prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009r.

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz osób kat. D1, D1+E, D i D+E

dla kogo:

 1. Dla osób, które uzyskały prawo jazdy kategorii D po 10 września 2008r.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca, 1500 zł :

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje 70 godzin w tym:

 • 65 godzin zajęć teoretycznych,

 • 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona, 1000 zł :

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej obejmuje 35 godzin w tym:

 • 33 godziny zajęć teoretycznych,

 • 2,5 godziny zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

Wszystkie zajęcia wraz z egzaminem Państwowym odbywają się w naszej szkole.

Po kursie:

 1. Odbędzie się egzamin państwowy złożony z 10 pytań testu (pytania testowe posiadają wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź). Egzamin płatny w zależności od ilości osób zdających.

 2. po egzaminie wydajemy świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Dla kogo jest ten kurs?

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C i C+E

dla kogo:

 1. Dla osób, które uzyskały prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009r.

 2. ukończyły szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego D, D+E, D1, D1+E

lub

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na przewóz osób kat. D1, D1+E, D i D+E

dla kogo:

 1. Dla osób, które uzyskały prawo jazdy kategorii D po 10 września 2008r.

 2. ukończyły szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego C, C+E, C1, C1+E